مکمل روز

با پروتکوین پر انرژی زندگی کنید.

 • کپسول سین بیوتیک به منظور افزایش اثربخشی
 • ترکیب با عصاره های گیاهی به منطور افزایش کارایی و کاهش دوره درمان
 • افزایش سطح هورمون سروتونین و دوپامین
 • افزایش سطح انرژی
 • بهبود خلق و خو
 • بهبود حافظه و یادگیری
 • کاهش اضطراب و استرس
 • کاهش رفتارهای شبه افسردگی

مکمل شب

با پروتکوین آسوده بخوابید.

 • ترکیب سین بیوتیک به منظور افزایش اثربخشی
 • ترکیب با عصاره های گیاهی به منطور افزایش کارایی و کاهش دوره درمان
 • افزایش سطح گابا و ملاتونین
 • بهبود کیفیت خواب
 • احساس آرامش
 • تنظیم ساعت شبانه روزی و فعالیت فیزیولوژیک

X