استارترهای لبنی

  • قابل استفاده در انواع ماست، دوغ و پنیر
  • استفاده از باکتری های استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس با اثربخشی بالا
  • طراحی و فرموله شده متناسب با ذائقه ایرانی
  • تولید عطر و طعم مطبوع در لبنیات
  • تولید اگزوپلی ساکارید بالا و ایجاد بافت منسجم و یکنواخت
  • افزایش طول دوره ماندگاری

X